062322777 info@digitalk.ba

Profesionalno vođenje stranica na društvenim mrežama

Redovno kreiranje sadržaja za profile na društvenim mrežama vam predstavlja problem?  Ne znate šta biste objavili

Fokusiramo se na…

  • Kvalitet sadržaja 100% 100%
  • Vizuale 100% 100%
  • Edukativan sadržaj 80% 80%
  • Kreativnost 100% 100%
  • Komunikaciju sa vašim pratiteljima 90% 90%

Kreiranje sadržaja

Kvalitetno kreiran I zanimljiv sadržaj je pola posla. Za kreiranje kvalitetnog sadržaja na društvenim mrežama prilagođavam dizajn, editujem fotografije, pišem tekstove na objave. Važno je napomenuti da su sve stavke prilagođene Vašim pratiteljima i njihovim potrebama.

Komunikacija s Vašim pratiteljima i korisnicima usluga

Prilikom komunikacije sa Vašim korisnicima usluga I pratiteljima na društvenim mrežama, umjesto Vas odgovaram na komentare I upite za Vaše usluge ili proizvode. U dogovoru sa Vama prenosimo sve informacije o brendu koje želite prezentovati na najbolji mogući način.

Objavama educiramo vaše kupce

Da bi kupac shvatio vrijednost vaše usluge ili proizvoda, najprije ga je potrebno educirati o mogućnostima, kao i prednostima koje nudite. Društvene mreže su odličan edukativni kanal za plasiranje ovakvih informacija.

Sadržaj prilagođavamo društvenim mrežama

Sadržaj je važno prilagoditi odabranoj društvenoj mreži, veoma je loša praksa jednak sadržaj objaviti na svim društvenim mrežama ne kojima se Vaš brend nalazi.

Ispričajmo Vašu digitalnu priču