062322777 info@digitalk.ba

Izrada web rješenja za “Specijalističku stomatološku ordinaciju Dr. Amela Tučić”

Dr. Amela Tučić je rođena u Tuzli 1971. godine. Osnovnu i srednju školu je završila u Tuzli. Diplomorala je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 1998.godine. Godine 1999. se zapošljava u Domu zdravlja u Tuzli , gdje radi do 2011.god. Specijalizaciju iz oblasti parodontologije i oralne medicine završila je 2007. godine na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu. Kontinuirano se educira u zemlji i inozemstvu.Pohađala je brojne tečajeve i izlagala radove na kongresima. Trenutno je jedini specijalist iz oblasti parodontologije i oralne medicine na području Tuzlanskog kantona.