062322777 info@digitalk.ba

Izrada web rješenja za projekt “Nenasilno.ba”

Nasilni ekstremzam škodi miru i bezbjednosti, ljudskim pravima i održivom razvoju u sklopu BiH društva. Nasilni ekstremizam predstavlja direktnu prijetnju uživanju u ljudskim pravima, od prava na život, prava na slobodu i sigurnost pojedinca, do prava na glas, udruživanja i prava na mišljenje, svijest i religiju. Mladi Bosne i Hercegovina, s osvrtom na nedavne istorijske i političke tenzije, pasivnost mladih i nedostatak kooperativnosti izmedju BiH entiteta doprinosi rastu nasilnog i ekstremističkog ponašanja, kako “onlajn” tako i u stvarnom životu. Takva nasilna ponašanja su nerijetko vođena od strane radikalnih etničkih, entitetskih i religioznih ideja i lako se šire među podanicima istih u sklopu BiH koristeći socijalne mreže kao vid komunikacije. Postojeći zakoni i regulaciona tijela za govor mržnje su zastarjeli i nespremni (ili nevoljni) na djelovanje protiv ubrzane ekspanzije negativnog uticaja koji socijalne mreže posjeduju nad životima mladih u BiH.  

U rezoluciji UN 2178 (2014) Savjet bezbjednosti jasno ističe vezu između nasilnog ekstremizma i terorizma, naglašava važnost mjera u skladu s međunarodnim normama i prepoznaje potrebu za prevencijom: “nasilnog ekstremizma koji može biti pogodan za terorizam”, zahtijeva kolektivne napore, “uključujući spriječavanje radikalizacije, regrutovanja i mobilizacije pojedinaca u terorističke grupe i postajanje stranih terorističkih boraca”. U toj rezoluciji Savjet “poziva države članice da pojačaju napore da se suprotstave ovakvom nasilnom ekstremizmu”, priznajući da “međunarodna saradnja i sve mjere koje države članice preduzimaju u cilju spriječavanja i borbe protiv terorizma moraju u potpunosti da se pridržavaju Povelje Ujedinjenih Nacija”. Definicije “terorizma” i “nasilnog ekstremizma” su prerogativa država članica i moraju biti u skladu sa njihovim obavezama prema međunarodnom pravu, posebno međunarodnom pravu ljudskih prava.

Globalna strategija Ujedinjenih nacija za borbu protiv terorizma, koju je Generalna skupština usvojila jednoglasno u svojoj rezoluciji 60/288, isključivo se bavi prevencijom i predviđa uravnoteženu implementaciju u sva četiri svoja načela: (a) suočavanje sa uslovima pogodnim za terorizam; (b) sprečavanje i borbu protiv terorizma, (c) izgradnja kapaciteta zemalja za borbu protiv terorizma i jačanje uloge sistema Ujedinjenih nacija u tom pogledu; i (d) obezbjeđivanje poštovanja ljudskih prava za sve i vladavine prava u borbi protiv terorizma.

Nasilni ekstremisti predstavljaju direktnu prijetnju uživanju ljudskih prava, od prava na život i prava na slobodu i bezbjednost čovjeka do slobode izražavanja, asocijacije i misli, savjesti i vjeroispovijesti.

Pin It on Pinterest